Tin tức

Bạn đang ở đây

Tin tức
23-04-2024
Sau một thời gian dài xây dựng hệ thống, áp dụng quy trình biểu mẫu và trải qua những buổi đánh giá đầy cằng thẳng, một số khách hàng của DAS đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và... Chi tiết
01-06-2023
DAS Việt Nam triển khai chuỗi các khóa đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng và cải tiến quy trình chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO9001:2015 tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông từ ngày 30.5.202... Chi tiết
01-06-2023
Các dịch vụ quản lý không lưu, thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không là các hoạt động đặc thù có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Từ ngày 10.5.2023 đến 31.5.2023 DAS Vi... Chi tiết
01-06-2023
Ngày 25.10.2022 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. DAS Việt Nam đã triển khai 4 khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC... Chi tiết
29-05-2023
Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng cũng như cung cấp thêm dịch vụ công nhận, Tổ chức chứng nhận DAS -Vương quốc Anh đã hợp tác với Tổ chức chứng nhận SMG trên toàn cầu. Tổ chức chứng nhận SMG có... Chi tiết