Công nhận

Bạn đang ở đây

Internatioanl Accreditation Service - là một tổ chức công ích, phi lợi nhuận đã cung cấp dịch vụ công nhận từ năm 1975. IAS công nhận nhiều công ty và tổ chức bao gồm các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp thương mại và hiệp hội nghề nghiệp. Các chương trình công nhận của IAS dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế được công nhận nhằm đảm bảo sự chấp nhận trong nước và/hoặc toàn cầu đối với các công nhận của IAS. IAS nhận được doanh thu tài trợ thông qua việc cung cấp các dịch vụ kiểm định và đổi mới các dịch vụ này, cũng như các dịch vụ đào tạo. Những khoản thu này tiếp tục được sử dụng để tham gia và tham gia vào việc phát triển các chương trình kiểm định dựa trên ngành, các chương trình trong nước và quốc tế bao gồm cả việc tham gia xây dựng tiêu chuẩn. IAS cũng duy trì tư cách bên ký kết trong một số thỏa thuận công nhận đa phương toàn cầu trong khuôn khổ Hợp tác Công nhận Châu Á Thái Bình Dương (APAC), Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC). IAS là thành viên của Nhóm giải pháp ICC
BOA – Văn phòng công nhận chất lượng - là cơ quan công nhận duy nhất của Việt Nam. BOA được thành lập năm 1995 bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Năm 2009, BOA là Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Văn phòng công nhận chất lượng thực hiện các hoạt động công nhận cho Phòng thí nghiệm y tế, Phòng hiệu chuẩn, Phòng thí nghiệm an toàn sinh học, Tổ chức chứng nhận, Tổ chức giám định và các Tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Sustainable Management Group - là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ đánh giá sự phù hợp độc lập, cung cấp Đăng ký/Chứng nhận, Kiểm tra bên thứ 2, bên thứ nhất và nhượng quyền thương mại, Giải pháp quản lý rủi ro và các khóa đào tạo liên quan từ Quản lý hiện đại đến Giải pháp quản lý và kinh doanh hiệu quả.

Description: http://www.das.com.vn/sites/default/files/3_1.jpg
ISO - International Standard Organization - Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
- Là một tổ chức độc lập có nhiệm vụ xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế không bắt buộc áp dụng. Áp dụng các chuẩn mực nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế. 
- Được thành lập từ năm 1946 đến nay đã có 165 thành viên là các tổ chức tiêu chuẩn của các quốc gia. Trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.


 
Description: http://www.das.com.vn/sites/default/files/4_1.jpg International Electrotechnical Commission – Uỷ ban điện kỹ thuật quốc tế
- Là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập từ năm 1906. Mỗi thành viên của IEC là  đại diện cho một ủy ban quốc gia kỹ thuật điện ( hiện nay có 162 quốc gia), các hiệp hội (22 hiệp  hội ) và các chuyên gia  (59 chuyên gia). Tổng số chuyên gia hiện nay 10.000 người
- Có nhiệm vụ chuẩn bị và xuất bản các tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá sự phù hợp các hệ thống quản lý trong các lĩnh vực điện, điện tử và công nghệ liên quan – gọi tắt là công nghệ điện. Đã xuất bản 6000 tiêu chuẩn góp phần thúc đẩy thương mại quốc tế.
Description: http://www.das.com.vn/sites/default/files/5_2.jpg IAF - international accreditation forum - là hiệp hội của các Tổ chức công nhận đánh giá sự phù hợp trên thế giới và các cơ quan khác quan tâm đến đánh giá sự phù hợp các hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự… Mục đích nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của mình bằng cách đảm bảo với họ rằng các chứng chỉ được công nhận được chấp nhận toàn cầu. 
Description: http://www.das.com.vn/sites/default/files/6_1.jpg CQI The Chartered Quality Institute (CQI) - là cơ quan đặc quyền về các chuyên gia chất lượng được thành lập từ năm 1919. CQI giúp các tổ chức cải tiến năng lực thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng thông qua các hoạt động giáo dục, nâng cao kiến thức,thực hành chất lượng trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ công… CQI là cộng đồng chất lượng, bao gồm các chuyên gia quản lý chất lượng (thành viên CQI) và chuyên gia đánh gía hệ thống quản lý, được chúng tôi công nhận qua bộ phận IRCA (the International Register of Certificated Auditors).