Đào tạo

Bạn đang ở đây

Đào tạo
15-02-2019
Để đáp ứng yêu cầu của các học viên có nhu cầu đào tạo chuyên sâu về nhận thức tiêu chuẩn cũng như phương pháp đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin, trong tháng 3 tới, bên DAS sẽ tổ chức Khóa đ... Chi tiết
03-10-2018
  Mời các bạn cùng xem  DAS triển khai đào tạo Đánh giá viên nội bộ - Tại Văn phòng DAS Việt nam Hình ảnh được chụp tại Văn phòng DAS Vietnam tại Hà... Chi tiết
02-10-2018
Các bạn xem xét các thông tin Chăm chú làm bài tập về ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 Triển khai các bài tập nhóm ( ISO/IEC 27001:2005) Kiểm tra lại tiêu chuẩn ANTT theo tiêu chuẩn I... Chi tiết