Hình ảnh trao chứng chỉ cho các đơn vị đánh giá và hoàn thành vào quý I,II năm 2024

Bạn đang ở đây

Sau một thời gian dài xây dựng hệ thống, áp dụng quy trình biểu mẫu và trải qua những buổi đánh giá đầy cằng thẳng, một số khách hàng của DAS đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022. Để có được kết quá này, các đơn vị đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, nhân lực và chi phí. Đây chính là thành quả của cả một tập thể, từ những chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo đến sự cố gắng của từng thành viên, bộ phận trong công ty. Chứng chỉ ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 minh chứng cho sự áp dụng và tuân thủ tốt của các đơn vị trong quá trình xây dựng duy trì hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin. Hy vọng, các đơn vị ngày càng kiểm soát tốt hơn chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn bảo mật cho khách hàng, ngày càng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Dưới đây là một số hình ảnh đón nhận chứng chỉ của các Công ty trong quý I.2024 do DAS đánh giá và trao chứng chỉ