Công ty TNHH Pirago Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Pirago Việt Nam
Certificate number: VN-10007-ISMS &VN-10009-QMS
Validation date: 25/10/2023
Certification address: Tầng 3, tòa nhà Comatce, số 61, Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001:2015: Phát triển phần mềm cho thị trường Việt Nam và Nhật Bản ISO/IEC 27001:2013: Cung cấp hệ thống quản lý an toàn thông tin cho hoạt động phát triển phần mềm cho thị trường Việt Nam và Nhật Bản
Files: