Trung tâm Điều độ hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang ở đây

Company’s name: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Certificate number: VN-10003-ISMS
Validation date: 26/10/2023
Certification address: 1. Tầng 6, tòa nhà Green Power, số 35, Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 2. Tầng 9, tòa nhà Tân Bình PC, số 117, Phổ Quang, quận Tân Bình, Thành phố Hố Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Cung cấp hệ thống quản lý an toàn thông tin cho hoạt động quản lý, vận hành hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu trung tâm (SCADA), hệ thống vận hành lưới điện phân phối (DMS) hệ thống tự động hóa lưới điện phân phố (DAS)
Files: