Công ty Cổ phần Công nghệ OCG

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Công nghệ OCG
Certificate number: 00572339/23/I
Validation date: 28/03/2023
Certification address: Tầng 4,7, tòa nhà Viễn Đông, số 36, đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Phát triển phần mềm ứng dụng; dịch vụ vận hành và hỗ trợ công nghệ thông tin
Files: