Công ty TNHH Tomosia Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Tomosia Việt Nam
Certificate number: VN-10095-QMS & VN-10087-ISMS
Validation date: 15/01/2024
Certification address: Tầng 2, tòa nhà Âu Việt, số 1, phố Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm cho thị trường Việt Nam và quốc tế
Files: