Công ty Cổ phần HBLab

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần HBLab
Certificate number: NVI33503
Validation date: 26/12/2022
Certification address: Tầng 2, tòa C, tháp Central Point, số 219, Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm cho thị trường Việt Nam và Quốc tế
Files: