Công ty TNHH City Ascom Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH City Ascom Việt Nam
Certificate number: NVI33683
Validation date: 17/10/2022
Certification address: Tầng 19, tòa nhà Peakview, số 36, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm và theo dõi hoạt động phần mềm cho thị trường Nhật Bản
Files: