Công ty TNHH Flinters Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Flinters Việt Nam
Certificate number: DAS 14357234/14/I
Validation date: 24/10/2022
Certification address: Tầng 24, tòa văn phòng Discovery Complex (tháp A), số 302, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Phát triển phần mềm ứng dụng
Files: