Công ty TNHH Cresco Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Cresco Việt Nam
Certificate number: NVI33673
Validation date: 31/03/2022
Certification address: Phòng 201, tầng 2, tòa nhà Somerset Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Quản lý dự án phát triển phần mềm
Files: