Công ty TNHH Vina MC Infornics

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Vina MC Infornics
Certificate number: NVQ17670 - NVE17671
Validation date: 09/05/2022
Certification address: Lô số B4-5-6, khu CN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh/TP: Vĩnh Phúc,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất trống OPC dùng cho máy in và ống nền của trống OPC; sản xuất tấm OPC dùng cho máy nén công nghiệp
Files: