Công ty Phát triển Thủy điện Sê San - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Certificate number: SVI25661
Validation date: 03/12/2021
Certification address: Số 114, đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Tỉnh/TP: Gia Lai,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý, vận hành và sản xuất điện
Files: