Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Certificate number: NVI25660
Validation date: 27/11/2021
Certification address: Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Tỉnh/TP: Lai Châu,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý, vận hành và sản xuất điện
Files: