Công ty TNHH Relipa

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Relipa
Certificate number: NVQ33655-NVI33656
Validation date: 12/11/2021
Certification address: Tầng 22, tòa B, tòa nhà Sông Đà, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm
Files: