Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam
Certificate number: NVQ32438 - NVE32439
Validation date: 24/03/2022
Certification address: G2-1, khu CN Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Các sản phẩm khoáng phi kim
Certification scope: Gia công nguyên liệu và tinh chế đất hiếm (Neodymium, Neodymi fluoride...)
Files: