Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật
Certificate number: NVI33634
Validation date:
Certification address: Tầng 14, tòa nhà ICON4 Tower, số 243A, La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công và phát triển phần mềm