Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau)

Bạn đang ở đây

Company’s name: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau)
Certificate number: SVI33630
Validation date: 18/12/2023
Certification address: Số 91-93, Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Tỉnh/TP: Cà Mau,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Quản lý vận hành trung tâm dữ liệu tỉnh Cà Mau
Files: