Công ty Cổ phần Base Enterprise

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Base Enterprise
Certificate number: NVQ33632 - NVI33633
Validation date: 18/12/2020
Certification address: Tầng 3, tòa Autumn, Gold Season, số 47, Nguyễn Tuân,, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Phát triển và cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp
Files: