Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam
Certificate number: NVQ18625 - NVE18626
Validation date: 26/12/2023
Certification address: Km 38, quốc lộ 5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Tỉnh/TP: Hải Dương,
Lĩnh vực: Thiết bị vận chuyển khác
Certification scope: Lắp ráp và kinh doanh xe nâng
Files: