Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức
Certificate number: SVI25615
Validation date: 19/10/2023
Certification address: Km số 09, Võ Nguyên Giáp, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý, vận hành, sản xuất điện với công suất 215MW
Files: