Công ty Cổ phần Narae Sunhouse System

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Narae Sunhouse System
Certificate number: NVQ19607 - NVE19608
Validation date: 25/08/2023
Certification address: Cụm CN Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Certification scope: Sản xuất và lắp ráp bảng mạch điện tử
Files: