Công ty Cổ phần Relia Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Relia Việt Nam
Certificate number: 00096185/19/I
Validation date: 10/11/2019
Certification address: Tầng 10, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Cung cấp dịch vụ Call center và BPO
Files: