Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phúc Lai

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phúc Lai
Certificate number:
Validation date:
Certification address: Phòng 701, CT5D, phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin; Chỉnh lý và số hóa tài liệu