Công ty TNHH NTT tại Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH NTT tại Việt Nam
Certificate number: DAS 72829184/14/I
Validation date: 31/10/2022
Certification address: Tầng 11, tòa nhà Centre Point, số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Dịch vu triển khai hệ thống công nghệ thông tin
Files: