Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam
Certificate number:
Validation date: 02/06/2022
Certification address: Tầng 4-5, số 96, đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Sản xuất phần mềm; Cung cấp phần cứng và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin
Files: