Cục Bưu điện Trung ương

Bạn đang ở đây

Company’s name: Cục Bưu điện Trung ương
Certificate number: 000568867/19/I
Validation date:
Certification address: 1. Số 1A, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2. Số 5, phố Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Quản lý, vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng tại Cục Bưu điện Trung ương