Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Bạn đang ở đây

Company’s name: Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh
Certificate number: 000568569/19/I
Validation date: 02/06/2022
Certification address: Số 11A, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Quản trị vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Ninh
Files: