Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
Certificate number: CVI35540
Validation date: 28/03/2022
Certification address: Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoa, tỉnh Thanh Hóa
Tỉnh/TP: Thanh Hóa,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Sản xuất điện với tổng công suất 260MW; Quản lý nhà máy thủy điện
Files: