Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Certificate number: NVQ35529 - NVI35529
Validation date: 06/12/2021
Certification address: Số 56, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lê, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Tỉnh/TP: Sơn La,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Sản xuất điện bằng nguồn thủy điện với công suất 2400MW. Quản lý vận hành nhà máy thủy điện
Files: