Công ty Thủy điện An Khê-Kanak - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện An Khê-Kanak - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV
Certificate number:
Validation date: 11/12/2021
Certification address: Số 125, đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tỉnh/TP: Bình Định,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope:
Files: