Công ty TNHH Myungjin Electronics ViNa

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Myungjin Electronics ViNa
Certificate number:
Validation date: 28/08/2021
Certification address: Khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Tỉnh/TP: Thái Nguyên,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Certification scope:
Files: