Công ty TNHH Camex Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Camex Việt Nam
Certificate number:
Validation date: 05/08/2021
Certification address: Xóm 1, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Tỉnh/TP: Hải Dương,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope:
Files: