Công ty TNHH Co-well Châu Á

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Co-well Châu Á
Certificate number: NVI33493
Validation date: 05/09/2022
Certification address: Tầng 5, tòa nhà trung tâm sáng tạo 3D VN, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm cho phát triển ứng dụng và dịch vụ testing
Files: