Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần

Bạn đang ở đây

Company’s name: Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần
Certificate number: DAS 68186686/14/I
Validation date: 03/10/2023
Certification address: Số 1, đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ
Tỉnh/TP: Cần Thơ,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Hệ thống quản lý an toàn thông tin áp dụng đối với hoạt động Quản lý điều hành sản xuất và kinh doanh điện năng phù hợp với công bố áp dụng ban hành lần 2 ngày 26/08/2020
Files: