Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam
Certificate number:
Validation date: 16/02/2022
Certification address: G2-1, khu CN Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Sản xuất (không phân vào ngành nào)
Certification scope:
Files: