Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Certificate number: NVI33435-NVQ33703
Validation date: 15/12/2023
Certification address: Tầng 3,13,14,16,17 tháp A tòa nhà EVN, số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001:2015 Thiết kế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm dùng chung trong EVN ISO/IEC 27001:2013 Sản xuất phần mềm; Quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông ngành điện lực
Files: