Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học và Thương mại Hòa Bình

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học và Thương mại Hòa Bình
Certificate number: NVE22433 - NVQ22462
Validation date: 01/06/2022
Certification address: Cụm công nghiệp Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm nhựa
Certification scope: Sản xuất vật liệu cao su xốp và cao phân tử cho ứng dụng cách nhiệt và cách âm
Files: