Chi nhánh Công ty TNHH KDDI Việt Nam tại khu CVPM Quang Trung thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang ở đây

Company’s name: Chi nhánh Công ty TNHH KDDI Việt Nam tại khu CVPM Quang Trung thành phố Hồ Chí Minh
Certificate number: SVI33418
Validation date: 24/05/2021
Certification address: Tòa nhà QTSC Building 9, đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Thực hiện dịch vụ vận hành, bảo trì và triển khai hệ thống công nghệ thông tin và mạng toàn cầu
Files: