Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext
Certificate number: NVQ33416 - NVI33417
Validation date: 31/03/2021
Certification address: Tầng 8, tòa nhà CTM Complex Cầu Giấy, số 139, phố Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm
Files: