Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
Certificate number: VN-10074-ISMS & VN-10078-ISMS
Validation date: 18/12/2023
Certification address: 1. Văn phòng Hà Nội: Tầng 4 (Ký hiệu: Tầng 5A), Tòa nhà AZ Lâm Viên, số 107, Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2. Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 9, tòa nhà Lottery, số 77, phố Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001:2015 Tạo lập cơ sở dữ liệu, chỉnh lý tài liệu; Phát triển phần mềm; Cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, phục vụ chuyển đổi số trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ISO/IEC 27001:2013 An ninh thông tin trong hoạt động Tạo lập cơ sở dữ liệu, chỉnh lý tài liệu; Phát triển phần mềm; Cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, phục vụ chuyển đổi số trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước phù hợp với Công bố áp dụng ban hành lần 4 ngày 27.02.2023
Files: