Công ty TNHH ISB Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH ISB Việt Nam
Certificate number: SVI33396
Validation date: 27/07/2020
Certification address: Phòng 3.1, tòa nhà E-town, số 364, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Phát triển phần mềm; tư vấn, triển khai và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin
Files: