Công ty TNHH Si-flex Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Si-flex Việt Nam
Certificate number: NVQ26393-NVE26394
Validation date: 05/09/2020
Certification address: Lô A, khu CN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tỉnh/TP: Bắc Giang,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Certification scope: Sản xuất và lắp ráp bảng mạch điện tử
Files: