Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long
Certificate number: NVQ07357 - NVE07367
Validation date: 21/05/2021
Certification address: Lô CN7, Khu công nghiệp Phúc Yên, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Bột giấy, giấy và các sản phẩm giấy
Certification scope: Sản xuất thanh nẹp góc giấy, pallet giấy, giấy tổ ong, ống lõi giấy, bao bì giấy carton và sản xuất khay nhựa
Files: