Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam
Certificate number: NVQ23352 - NVE23687
Validation date: 26/12/2022
Certification address: Lô 28, KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Sản xuất (không phân vào ngành nào)
Certification scope: Sản xuất và cung cấp bật lửa ga
Files: