Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH NTT tại Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH NTT tại Việt Nam
Certificate number: NVI33351
Validation date: 09/01/2023
Certification address: Phòng 406, tòa nhà V-Tower, số 649, phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Cung cấp các dịch vụ triển khai hệ thống IT
Files: