Công ty TNHH In Ấn Việt Huy Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH In Ấn Việt Huy Việt Nam
Certificate number:
Validation date: 25/06/2021
Certification address: Khu Công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Các công ty in ấn
Certification scope:
Files: