Công ty cổ phần Việt An

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty cổ phần Việt An
Certificate number: NVQ14293 - NVE14331
Validation date: 27/05/2020
Certification address: Khu công nghiệp Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm nhựa
Certification scope: Sản xuất ống nhựa VPC và gia công các hệ thống dây điện trong công nghiệp