Công ty TNHH Công nghệ điện tử Yatin (Việt Nam)

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Công nghệ điện tử Yatin (Việt Nam)
Certificate number: NVQ19209 - NVE19271
Validation date: 25/11/2021
Certification address: Lô CN1, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Certification scope: Sản xuất và tiêu thụ nguyện vật liệu cung cấp cho sản phẩm bảng mạch điện tử (PCB)
Files: